Veldeken 44A
9240 Zele
+32 (0)52/44.41.33

Alternatieve onkruidbestrijding

Technieken voor onkruidbestrijding

Onkruid verdwijnt waar Anrob verschijnt

Onkruid, een verzamelnaam voor alle kruidachtigen die niet gewenst zijn, is sinds de invoering van de nultolerantie op pesticidengebruik een ernstig probleem geworden. De laatste jaren heeft onze onderneming ervaring opgebouwd in de alternatieve bestrijding van onkruiden op verhardingen. Wij maken gebruik van verschillende technieken zoals borstelen, stoom, infrarood, branden en heet water. De ervaring leert ons dat verschillende technieken , verspreid over het ganse jaar het beste resultaat opleveren.

Actueel: WeedSteam – Alternatieve onkruidbestrijding op basis van hete lucht, infraroodstraling en stoom.

Alternatieve onkruidbestrijding

Mechanische onkruidverdelging

Met onze autonome onkruidborstelmachines verwijderen wij alle onkruiden, hoe zwaar de bezetting ook is en zorgen wij ervoor dat de andere technieken de bestrijding kunnen overnemen van zodra het onkruid opnieuw groeit.

Weed Steam

Met ons weedsteam zijn wij in staat om snel grote oppervlakken te behandelen tegen opkomend onkruid. Een combinatie van stoom, infrarood en branden zorgt hier voor het gewenste resultaat.

Empas heet water techniek

Water van 102° doet de celstructuur van een plant barsten. Inzetbaar bij alle weersomstandigheden op verharding, halfverharding en open grond. Onder normale omstandigheden is na gemiddeld drie á vier behandelingen het onkruid uitgeput en vergaan.

Branden

Enkel branden behoort ook tot de mogelijkheden. Niet alle terreinen zijn makkelijk bereikbaar. Met onze branders kunnen wij echter overal komen en alle moeilijke hoeken en kanten behandelen.

.

Vragen over onkruidbestrijding?